Франц хэлний сонсох дасгалууд , I-II (Миний Парис)

Формат:  Зөөлөн хавтастай

 

Франц хэлийг сонирхон судлагч та бүхэнд ярих, сонсох, бичих, ойлгох чадвараа богино хугацаанд сайжруулахад тань туслах зорилгоор 16 бүлэг бүхий "Миний Парис" цуврал номыг хоёрдахь удаагаа хэвлэн гаргасан байна. "Миний Парис I-II" номонд эхний найман бүлэг багтсан бөгөөд бүлэг бүр нь сонсох дасгал, орчуулга, шинэ үгс болон бүлгийн ойлголтыг шалгах асуултуудаас бүрдэнэ. Номыг аудио CD дагалдана.

JoomShaper